Font size

Конкурс за упис студената у прву годину Мастер академских студија за школску 2016/2017. годину у другом уписном року

master

 

Електронски факултет у Нишу у другом конкурсном року уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2016/2017. године 162 студента који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија школске 2016/2017. године (Службени гласник РС број 50/16 од 03.06.2016. године)) и 73 самофинансирајућа студента сагласно актима Факултета, на следећим акредитованим студијским програмима:

 

Студијски програм

број студената финансираних из буџета РС

број самофинансирајућих студената

Укупно

Електроенергетика

34

13

47

Електроника и микросистеми

36

16

52

Рачунарство и информатика

31

14

45

Телекомуникације

27

15

42

Управљање системима

34

15

39

УКУПНО

162

73

235

        

На мастер академске студије може се уписати лице које има:

  1. завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства;
  2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на Електронском или сродним факултетима који су реализовали наставне програме у области Електротехнике и рачунарства.

       

Кандидати који су завршили претходне студије које нису у потпуности компатибилне студијском програму мастер академских студија за који конкуришу могу полагати допунске испите чији садржај је утврђен општим актом Факултета, а на основу курикулума студијских програма акредитованих мастер академских студија на Факултету.

 

Лица заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом:

  • оверена фотокопија дипломе,
  • уверење о положеним испитима
  • копија личне карте.

Пријављивање кандидата је од 07.11. до 10.11.2016. године од 10:00 до 14:00 часова.

        

Школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије држава износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.

                  

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623 и 588-414 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs или на E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89