Font size

Обрасци за пријаву који садрже списак изборних предмета потребни за упис на Мастер студије школске 2016/2017. године

Овде се могу преузети обрасци за штампање изборних предмета за упис на Мастер студије школске 2016/2017. године:

 

Студијски програм ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (пдф, штампати у А4 формату) 

Студијски програм ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ (пдф, штампати у А4 формату)

 Студијски програм ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (пдф, штампати у А4 формату)

Студијски програм РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (пдф, штампати у А4 формату, двострано)

Студијски програм УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА (пдф, штампати у А4 формату)

 

Обрасце одштампајте према упутству у загради, попуните и при упису, односно овери семестра, предајте Студентској служби.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89