Font size

Значајни термини за упис на Мастер академске студије школске 2016/2017 године

master

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА за упис 270 студената који се финансирају из буџета и 82 самофинансирајућих студента у прву годину на Мастер академске студије на Електронском факултету у Нишу школске 2016/2017. године обавиће се у периоду од 10. до 21. октобра 2016. године на шалтеру Службе за студентска питања од 10:00 до 14:00 сати.

 

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА објавиће се 24.10.2016. године до 12,00 сати.

 

ПРИГОВОРЕ доставити у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања дана 25.10.2016. године до 12,00 сати. Разматрање приспелих приговора Комисија обавиће истог дана од 12,00 до 13,00 сати. Коригован списак објавиће се до 14,00 сати.

 

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ УСЛОВ ЗА УПИС СА БРОЈЕМ ПРИЗНАТИХ ЕСПБ БОДОВА од стране Комисије за вредновање студијских програма биће објављен дана 26.10.2016. године до 12,00 сати.

 

ПРИГОВОРЕ на Списак кандидата са бројем признатих ЕСПБ бодова доставити у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања дана 27.10.2016. године до 12,00 сати. Одлука декана о приговорима биће објављена истог дана.

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА који су стекли право да се упишу на Мастер академске студије биће објављена дана 28.10.2016. године до 10,00 сати.

 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА обавиће се од 28.10. до 04.11.2016. године у времену од 10.00 до 14.00 сати. Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли Факултета најкасније до 28.10.2016. године у 10.00 сати.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89