Font size

Конкурс за упис студената у прву годину Мастер академских студија за школску 2015/2016. годину - трећи уписни рок

Електронски факултет у Нишу у трећем конкурсном року уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2015/2016. године 122 студената који се финансирају из буџета Републике Србије и 81 самофинансирајућа студента сагласно актима Факултета, на следећим акредитованим студијским програмима:

 

Студијски програм

Број студената из буџета РС

Број самофинан-сирајућих студената

Укупно

Електроенергетика

17

15

32

Електроника и микросистеми

25

16

41

Рачунарство и информатика

32

20

52

Телекомуникације

32

14

46

Управљање системима

16

16

32

УКУПНО

122

81

203

 

 

На мастер академске студије може се уписати лице које има:

  1. завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства;
  2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на Електронском или сродним факултетима који су реализовали наставне програме у области Електротехнике и рачунарства.

 

Кандидати који су завршили претходне студије које нису у потпуности компатибилне студијском програму мастер академских студија за који конкуришу могу полагати допунске испите чији садржај је утврђен општим актом Факултета, а на основу курикулума студијских програма акредитованих мастер академских студија на Факултету.

 

Лица заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом:

  • оверена фотокопија дипломе,
  • уверење о положеним испитима и
  • извод из матичне књиге рођених.

 

Школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије држава износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА је од 25.11. до 04.12.2015. године.

 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА биће објављени 08.12.2015. године до 12,00 сати.

 

ПРИГОВОРЕ на Прелиминарну ранг листу доставити у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања до 09.12.2015. године до 14,00 сати.

 

Одлука декана о приговорима и Коначна ранг листа биће објанљени дана 10.12.2015. године до 10,00 сати.

 

Упис примљених кандидата обавиће се 10.12. од 10:00 сати и 11.12.2015. године.

 

Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли Факултета најкасније до 10.12.2015. године у 10.00 сати.

 

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623 и 588-414 или на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Документ конкурса можете преузети овде: конкурс.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89