Font size

Информације о пријемним испитима

Будући да број пријављених кандидата који су стекли право на упис на одговарајуће студијске програме мастер академских студија не прелази број одобрених места финансираних из буџета, пријемни испити се неће организовати.

 

Приликом рангирања кандидата сматраће се да су кандидати освојили максималан број бодова на пријемном испиту (100 бодова).

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89