Font size

Упис студената у прву годину Мастер академских студија за школску 2015/2016. годину

Упис студената у прву годину Мастер академских студија за школску 2015/2016. годину почиње 10.11.2015. године  и траје до 13.11.2015. године.

 

За упис је потребна следећа документација:
- индекс
- 2 обрасца за упис (индекс и обрасце добијате на шалтеру студентске службе)
- уплата у износу од 5.200 динара на жиро рачун факултета - (840-1721666-89)
- 2 фотографије 3,5x4,5
- списак изборних предмета за први семестар

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89