Font size

Значајни термини уписа на Мастер академске студије школске 2015/2016. године

Пријављивање кандидата за упис 270 студената који се финансирају из буџета и 82 самофинансирајућих студента у прву годину на Мастер академске студије на Електронском факултету у Нишу школске 2015/2016. године обавиће се у периоду од 15. до 30. октобра 2015. године на шалтеру Службе за студентска питања од 10:00 до 14:00 сати.

Списак пријављених кандидата биће објављен 31.10.2015. године до 12:00 сати.

Приговоре на Списак пријављених кандидата доставити у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања дана 02.11.2015. године до 12:00 сати. Разматрање приспелих приговора комисија ће обавити истог дана од 12:00 до 13:00 сати. Коригован списак биће објављен истог дана до 14:00 сати.

Извештаји Комисија за вредновање студијских програма за кандидате чији исходи образовања нису у потпуности одговарајући за наставак студија на Мастер академским студијама биће објављени дана 03.11.2015. године до 12:00 сати.

Приговоре Комисији за вредновање студијских програма треба доставити у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања дана 04.11.2015. године до 12:00 сати. Одлука Декана о приговорима биће објављена дана 05.11.2015. године до 12:00 сати. Списак кандидата који су стекли право да се упишу на Мастер академске студије биће објављен истог дана до 13:00 сати. Еветуално полагање пријемних испита обавиће се дана 06.11.2015. године од 13:00 сати у амфитеатрима А1 и А3.

Резултати пријемних испита и Прелиминарна ранг листа биће објављени 07.11.2015. године до 12:00 сати.

 

Приговоре на Прелиминарну ранг листу треба доставити у писаној форми на шалтеру службе за студентска питања дана 09.11.2015. године до 12:00 сати. Одлука Декана о приговорима и Коначна ранг листа биће објављени дана 10.11.2015. године до 10:00 сати.

Упис примљених кандидата обавиће се од 10.11. до 13.11.2015. године у времену од 10:00 до 14:00 сати. Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли Факултета најкасније до 09.11.2015. године у 10:00 сати.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89