Font size

Други конкурс за упис студената у прву годину Мастер академских студија за школску 2014/2015. годину

Електронски факултет у Нишу у другом конкурсном року уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2014/2015. године 248 студента, од чега 166 студената на терет буџета, на следећим студијским програмима:

 

  • ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (47 студенaта),
  • ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ (53 студента),
  • РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (63 студента),
  • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (53 студента) и
  • УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА (32 студента).

 

На мастер академске студије може се уписати лице које има:

  1. завршене основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ бодова на електронском, електротехничком или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства;
  2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на електронском, електротехничком или сродним факултетима који су реализовали наставне програме у области Електротехнике и рачунарства.

 

Кандидати који су завршили претходне студије које нису компатибилне студијском програму мастер академских студија за који конкуришу, полажу допунски испит чији садржај је утврђен општим актом Факултета, а на основу курикулума студијских програма акредитованих мастер академских студија на Факултету.

 

Лица заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом:

  • оверена фотокопија дипломе,
  • уверење о положеним испитима и
  • извод из матичне књиге рођених.

 

Школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије држава износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 €.

 

Пријављивање кандидата је од 10. до 12.11.2014. године.

 

Електронски факултет ће након пријављивања кандидата сачинити ранг листу кандидата дана 13.11.2014. године до 12:00 сати на основу успеха у току основних академских студија и првих 166 кандидата уписати на терет буџетa Републике Србије а преостале кандидате у статусу самофинансирајућих студената.

 

Упис примљених кандидата је 13.11. од 13:00 сати и 14.11.2014. године.

 

За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити Служби за студентска питања:

телефон: 018/ 529-623

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89