Font size

Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских студија за школску 2013/2014. годину - други уписни рок

Електронски факултет у Нишу уписује 271 студената (189 студената на терет буџета) на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2013/2014. године, на следећим студијским програмима:

  • ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - 47 студената,
  • ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ - 54 студента,
  • РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА - 70 студената,
  • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - 44 студента и
  • УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА - 56 студената.

 

На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије сродних факултета у трајању од најмање 4 године, односно кандидати који су остварили најмање 240 ЕСПБ.

 

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету у периоду од 25.11. до 29.11.2013. године са одговарајућом документацијом:

  • оверена фотокопија дипломе
  • уверење о положеним испитима
  • извод из матичне књиге рођених

 

Школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије, као и студенте држављане суседних држава износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 €.

 

Електронски факултет ће након пријављивања кандидата сачинити ранг листу кандидата на основу успеха у току основних академских студија и првих 189 кандидата уписати на терет буџета Републике Србије, а преосталих 82 кандидата у статусу самофинансирајућих студената.

 

За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити Служби за студентска питања:

телефон: 018/529-623

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89