Font size

Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских студија за школску 2013/2014. годину

На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 5/2010, 4/11, 5/11, 6/12, 8/12 и 3/13), члана 13. и 14. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007 и 4/2011) и у складу са одлукама Сената Универзитета у Нишу од 05.07.2013. године и од 14.10.2013. године Универзитет у Нишу објављује ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА за школску 2013/2014. годину.

Текст конкурса можете преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89