Font size

Елементи за оцену мастер рада

master

 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ МАСТЕР РАДА

 

Сагледавање задатака и разрада теме (0 - 10 поена):

разумевање постављеног задатка, избор методе за решавање проблема, тачност спроведене анализе.

Оригиналност рада и применљивост предложеног решења (0 - 10 поена):

самосталност у изради и решавању проблема, оригиналност рада, критичко сагледавање решења, поређење резултата.

Верификација предложене идеје/решења (0 - 10 поена):

симулациона анализа, израда софтвера, израда прототипа, практична верификација, критичка анализа резултата, обрада резултата.

Релевантност и актуелност референци (0 - 10 поена):

адекватност литературе, актуелност референци, критички преглед литературе, коректност цитирања.

Концизност и јасноћа изражавања и квалитет техничке обраде (0 - 10 поена):

организација мастер рада, квалитет техничке обраде у складу са захтеваним форматом рада, прецизност изражавања, квалитет обраде дијаграма, графика, слика, математичких релација.

УКУПНО ПОЕНА:

 

Преузмите документ: elementi-za-ocenu-master-rada.pdf


Детаљније информације о изради, оцени и процедури за одбрану мастер рада, као и о мастер студијама уопште, се налазе у Правилнику о мастер академским студијама.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89