Font size

Форма мастер рада

master

 

Студенти мастер академских студија уписани школске 2015/2016. год. и касније су у обавези да своје мастер радове пишу у следећој форми: forma-master-rada.doc

 

Детаљније информације о изради, оцени и процедури за одбрану мастер рада, као и о мастер студијама уопште, се налазе у Правилнику о мастер академским студијама.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89