Font size

Математика II

literatura

Задаци

-Реалне функције

-Низови

-Граничне вредности функција

-Симболи о и О

-Диференцијабилност

-Изводи

-Теореме диференцијалног рачуна

-Ток и график функција

-Неодређени интеграли I

-Одређени интеграли 

Решени бланкети

Година 2017:

Математичка анализа јануар 2017

Испит, септембар

Испит, октобар 2

Први колоквијум, поновљен

Други колоквијум, поновљен

 

Година 2016:

Математичка анализа децембар A 2016

Математичка анализа децембар 1 2016

Математичка анализа 2 октобар 2016

Математичка анализа 1 октобар 2016

Математичка анализа октобар 2 2016

Математичка анализа октобар 1 2106

Математичка анализа мај 2016

Математичка анализа март 1 2016 

Математичка анализа март 2016

Испит, јануар

Испит, јануар 2

Испит, април

Први колоквијум

Први колоквијум, поновљен

Други колоквијум, поновљен

Испит, јун


Година 2015:


Испит, јануар

Испит, март
Испит, април

Испит, мај

Испит, јун

Испит, септембар

Испит, октобар

Испит, октобар 2

Испит, октобар 3

Испит, децембар

Испит, децембар 2

Први колоквијум

Први колоквијум, поновљен 

Други колоквијум

Други колоквијум, поновљен


Година 2014:


Испит, јануар 2014

Испит, март 2014

Испит, април 2014

Испит, јун 2014

Колоквијум1, април 2014

Колоквијум1, поновљен 2014

Колоквијум2, 2014

Колоквијум2, поновљен 2014

Испит, септембар 2014 

Испит, октобар 2014

Испит, октобар 2 2014

Испит, новембар 2014

Испит, децембар 2014

 

Година 2013:


Испит, јануар 2013.

Испит, децембар 2013.

Испит, новембар 2013.

Испит, март 2013.

Испит, април 2013.

Први колоквијум, април 2013.

Испит, мај 2013.

Испит, јун 2013.

Други колоквијум, јун 2013.

Поновљени први колоквијум, јул 2013.

Поновљени други колоквијум, јул 2013.

Испит, септембар 2013.

Испит, октобар 1 2013.

Испит, октобар 2 2013.

 

Година 2012:


Први колоквијум, април 2012.

Испит, март 2012.

Други колоквијум, јун 2012.

Испит, јун 2012.

Поновљени други колоквијум, јул 2012.

Испит, септембар 2012.

Испит, октобар 1 2012.

Испит, октобар 2 2012.

Испит, новембар 2012.

Испит, децембар 2012.

 

Година 2011 (зип)

 

Година 2010 (зип)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89