Font size

Математика I

literatura

Задаци

-Релације

-Бинарне операције

-Комплексни бројеви

-Векторски простори

-Оператори и матрице

-Детерминанте. Инверзна матрица

-Системи линеарних једначина

-Аналитичка геометрија

-Полиноми једне променљиве

-Елементи спектралне теорије матрица

 


Решени бланкети

 

Текстови бланкета из 2018. године - Математика 1

 

Први колоквијум 

Други колоквијум

Први поновљени колоквијум 

Други поновљени колоквијум

Испит јануар

Испит април 

Испит јун

Испит септембар 

Испит октобар 

Испит октобар 2 


Решења задатака са испита и колоквијума из 2018 године- Математика 1


Први колоквијум (новембар 2017)

Други колоквијум (јануар 2018)

Други поновљени колоквијум (јануар 2018)

Први поновљени колоквијум (јануар 2018)

Испит јануар 

Испит април 

Испит јун 

Испит септембар 

Испит октобар 

Испит октобар 2

 

Година 2017:

 

ново:

Још решених задатака са испита и колоквијума из 2017.године

Испити


Линеарна алгебра, јануар 1, испит 2017

Линеарна алгебра, јануар, испит, 2017 

Линеарна алгебра,II колоквијум поновљен 2017

Линеарна алгебра, I колоквијум поновљен 2017

Испит, април 2017

Испит, септембар 2017

 

Година 2016:

Линеарна алгебра,I колоквијум 1 2016

Линеарна алгебра, испит, децембар 2016

Линеарна алгебра, испит, децембар 2016

Линеарна алгебра, испит, септембар 2 2016 

Линеарна алгебра ,испит, септембар 1 2016

Линеарна алгебра, испит, мај 2016

Испит, јануар 2016

Испит, јануар 2, 2016 

Други колоквијум, јануар 2016

Поновљени први колоквијум, фебруар 2016

Поновљени други колоквијум, фебруар 2016

Испит,  март 2016

Испит, април 2016

Испит јун 2016

Година 2015:


Испит, јануар 2015

Други колоквијум, јануар 2015

Поновљени први колоквијум, фебуар 2015

Поновљени други колоквијум, фебуар 2015

Испит, март 2015

Испит, мај 2015

Испит, јуни 2015

Испит, септембар 2015

Испит, октобар 2015

Испит, октобар 2 2015

Испит, октобар 3 2015

Први колоквијум, новембар 2015

Испит, децембар 2015


Година 2014:


Испит, јануар 2014

Поновљен Први колоквијум, фебруар 2014

Други колоквијум, јануар 2014

Поновљен други колоквијум, фебруар 2014

Испит, март 2014

Испит, април 2014

Испит, маj 2014

Испит, јун 2014

Испит, септембар 2014

Испит, октобар 2014

Испит, октобар-2 2014

Испит, новембар 2014

Први колоквијум, новембар 2014

Испит, децембар 2014

 

Година 2013:


Испит, јануар 2013.

Други колоквијум, јануар 2013.

Први колоквијум, фебруар 2013.

Поновљени први колоквијум, фебруар 2013.

Поновљени други колоквијум, фебруар 2013.

Испит, март 2013.

Испит, април 2013.

Испит, мај 2013.

Испит, септембар 2013.

Испит, октобар 1 2013.

Испит, октобар 2 2013.

Испит, новембар 2013.

Испит, децембар 2013.

 

Година 2012: 


Други колоквијум, јануар 2012.

Поновљени први колоквијум, фебруар 2012.

Поновљени други колоквијум, фебруар 2012.

Испит, март 2012.

Испит, април 2012.

Испит, јуни 2012.

Испит, јуни-2 2012.

Испит, септембар, 2012.

Испит, октобар 1 2012.

Испит, октобар 2 2012.

Испит, новембар 2012.

Први колоквијум, новембар 2012.

Испит, децембар 2012.

 

Година 2011 (зип)

 

Година 2010 (зип)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89