Font size

Документација и термини за упис студената у I годину Докторских академских студија у другом уписном року

doktorske

 

Упис студената у другом уписном року у I годину Докторских академских студија за школску 2018/2019 годину биће одржан 14.11. и 15.11.2018. године у времену од 10-14 сати.

За упис је потребна следећа документација:
- индекс и 2 обрасца за упис (индекс и обрасце добијате на шалтеру студентске службе)
- уплата у износу од 4.000 динара на жиро рачун факултета (840-1721666-89)
- осигурање студената у износу од 617,21 динара - плаћа се на жиро рачун факултета 840-1721666-89.
- семестрална уплата у износу од 1.000 динара - плаћа се на жиро рачун факултета 840-1721666-89 са позивом на број 74-5823-2018 (модел 97)
- уплата I дела школарине (за студенте који се сами финансирају)
- уговор о студирању који потписују само самофинансирајући студенти приликом уписа
- 2 фотографије 3,5x4,5
- списак изборних предмета за први семестар (налазе се на сајту факултета)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89