Font size

Поновни упис студената у III годину Докторских академских студија у школској 2018/2019. години

doktorske

Поновни упис студената у III годину Докторских академских студија у школској 2018/2019. години траје од 29.10. до 09.11.2018. године.

За упис је потребна следећа документација:
- индекс
- 2 обрасца за упис (шв 20 и семестрални лист)
- осигурање студената у износу од 617,21 динара - плаћа се на жиро рачун факултета 840-1721666-89.
- семестрална уплата у износу од 1.000 динара - плаћа се на жиро рачун факултета 840-1721666-89 са позивом на број 74-5823-2018 (модел 97)
- уколико се студент сам финансира и има неположене студијске истраживачке радове и изборне предмете из I и II године плаћа 300 динара по ЕСП боду

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89