Font size

Упис студената у II и III годину Докторских академских студија у школској 2018/2019. години

doktorske

Обавештавају се студенти Докторских академских студија да је за упис у II и III годину потребно да остваре 48 ЕСП бодова уколико се финасирају из буџета, односно 37 ЕСП бодова уколико се финансирају из сопствених средстава.

Студенти који су положили испите али нису доставили пријаве треба хитно да се јаве студентској служби ради регулисања документације.

Упис студената у II и III годину Докторских академских студија у школској 2018/2019. години траје од 29.10. до 09.11.2018. године.

За упис је потребна следећа документација:
- индекс
- 2 обрасца за упис (ШВ 20 и семестрални лист)
- осигурање студената у износу од 617,21 динара - плаћа се на жиро рачун факултета 840-1721666-89.
- семестрална уплата у износу од 1.000 динара - плаћа се на жиро рачун факултета 840-1721666-89 са позивом на број 74-5823-2018 (модел 97)
- уплата првог дела школарине (за студенте који се сами финансирају)
- уговор о студирању који потписују само самофинансирајући студенти приликом уписа
- списак изборних предмета за студенте II године (налази се на сајту факултета)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89