Font size

Документација за упис студената у I годину докторских академских студија

doktorske

 

Упис студената у I годину докторских академских студија за школску 2017/2018. годину почиње 27.10.2017. године и траје до 31.10.2017. године.

 

За упис је потребна следећа документација:

  • оверене фотокопије докумената уколико је кандидат приликом пријаве приложио неоверене фотокопије
  • индекс (преузима се на шалтеру)
  • 2 обрасца за упис (преузимају се на шалтеру)
  • уплата у износу од 5.537,50 динара на жиро рачун факултета (840-1721666-89)
  • уплата школарине (за студенте који се сами финансирају)
  • уговор о студирању који потписују само самофинансирајући студенти приликом уписа
  • 2 фотографије 3,5 x 4,5 цм
  • списак изборних предмета (преузима се на шалтеру)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89