Font size

Упис студената у II и III годину докторских академских студија за школску 2017/2018. годину

doktorske

Упис студената у II и III годину докторских академских студија за школску 2017/2018. годину траје од 30.10. до 10.11.2017. године.

 

За упис је потребна следећа документација:
- индекс
- 2 обрасца за упис
- уплата у износу од 1.537.50 динара на жиро рачун факултета (840-1721666-89)
- уплата школарине (за студенте који се сами финансирају)
- уговор о студирању који потписују само самофинансирајући студенти приликом уписа
- списак изборних предмета (за студенте II године)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89