Font size

Значајни термини уписа на Докторске академске студије школске 2016/2017 у допунском року

doktorske

 

Значајни термини уписа на Докторске академске студије школске 2016/2017 у допунском року:

 

Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и сајту Факултета најкасније до 15.12.2016. године.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89