Font size

Документација потребна за пријаву на конкурс за упис на Докторске академске студије у школској 2016/2017 години

doktorske

 

Приликом пријаве на конкурс за упис на Докторске академске студије у школској 2016/2017. години кандидати подносе:

  • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
  • уверење о положеним испитима,
  • очитану биометријску лична карта или фотокопију личне карте и
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 3.000,00 динара уплаћених на жиро рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89 (уплата се може обавити и на шалтеру поште у приземљу факултета).

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89