Font size

Конкурс за упис у прву годину Докторских академских студија за школску 2016/2017. годину у допунском уписном року

doktorske

Електронски факултет у Нишу у допунском конкурсном року уписује у прву годину докторских академских студија школске 2016/2017. године 74 студента за стицање академског степена Доктора наука - електротехника и рачунарство, и то 8 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2016/2017. године (Службени гласник РС број 50/16 од 03.06.2016. године)) и 66 самофинансирајућих студената сагласно актима Факултета.


Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима:

  • Електроенергетика,
  • Електроника,
  • Метрологија и мерна техника,
  • Нанотехнологије и микросистеми,
  • Примењена математика,
  • Примењена физика,
  • Рачунарство и информатика,
  • Телекомуникације,
  • Теоријска електротехника и
  • Управљање системима.


У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
    1. завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова на електронском, електротехничком или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства и општу оцену најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
    2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на електронском, електротехничком или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00;


Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу  број 6/2007 и 4/2011) и Правилника о докторским студијама Електронског факултета у Нишу. 

 

Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 еура.


Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и копија личне карте).


Пријављивање кандидата је од 13.12. до 16.12.2016. године од 10 до 14 часова.

 

Пријаву доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Служба за студентска питања.

 

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623 и 588-414 или на E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89