Font size

Конкурс за упис у прву годину Докторских академских студија за школску 2016/2017. годину у другом уписном року

doktorske

 

Електронски факултет у Нишу у другом конкурсном року уписује у прву годину докторских академских студија школске 2016/2017. године 82 студента за стицање академског степена Доктора наука - електротехника и рачунарство, и то 12 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2016/2017. године (Службени гласник РС број 50/16 од 03.06.2016. године)) и 70 самофинансирајућих студената сагласно актима Факултета.

 

Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима: Електроенергетика, Електроника, Метрологија и мерна техника, Нанотехнологије и микросистеми, Примењена математика, Примењена физика, Рачунарство и информатика, Телекомуникације, Теоријска електротехника и Управљање системима.

 

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

1. завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова на електронском, електротехничком или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства и општу оцену најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;

2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на електронском, електротехничком или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00;

 

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу број 6/2007 и 4/2011) и Правилника о докторским студијама Електронског факултета у Нишу.

 

Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 еура.

 

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и копија личне карте).

 

Пријављивање кандидата је од 07.11. до 10.11.2016. године.

 

Пријаву доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Служба за студентска питања.

 

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623 и 588-414 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs или на E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89