Font size

Упис студената у II и III годину Докторских академских студија

doktorske

 

Упис студената у II и III годину Докторских академских студија за школску 2016/2017. годину обавиће се од 31.10. до 11.11.2016. године.

 

За упис је потребна следећа документација:

  • индекс
  • 2 обрасца за упис
  • уплата у износу од 1.200 динара на жиро рачун факултета (840-1721666-89)
  • уплата школарине (за студенте који се сами финансирају)
  • уговор о студирању који потписују само самофинансирајући студенти приликом уписа
  • списак изборних предмета (за студенте II године).

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89