Font size

Обавештење за упис у I годину Докторских академских студија за школску 2015/2016. годину

 

Упис студената у I годину Докторских академских студија за школску 2015/2016. годину обавиће се у периоду од 16.11.2015. до 20.11.2015. године.

За упис је потребна следећа документација:

- индекс

- 2 обрасца за упис (индекс и обрасци се добијају у служби за студентска питања)

- 2 фотографије

- уплата у износу од 5.200 динара на жиро-рачун факултета -(840-1721666-89)

- уплата школарине (за студенте који се сами финансирају)

- списак изборних предмета

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89