Font size

Документација за конкурс за упис на Докторске академске студије школске 2015/2016. године

Кандидати приликом пријаве на конкурс за упис на Докторске академске студије у школској 2015/2016. години, подносе одговарајућу докуменатацију:

 

1. оверену фотокопију дипломе или уверења,
2. уверење о положеним испитима,
3. извод из матичне књиге рођених и
4. доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 3.000,00 динара уплаћених на жиро рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89 (уплата се може обавити и на шалтеру ПОШТЕ у приземљу факултета).

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89