Font size

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације

Дејан Николић, јавна презентација теме за израду докторске дисертације

 

 doktorske

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мр Дејана Николића ,

под насловом 

„Надгледање циљева иза линије хоризонта интеграцијом података са OTH радара и других морнаричких сензора"

 

одржаће се у среду, 12. јуна 2019. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Срђан Маричић, јавна презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Срђана Маричића , под насловом

 

„Перформансе телекомуникационог радио система с макро комбиновањем при простирању у условима урбане средине"

 

одржаће се у понедељак 25. марта 2019. године у 15:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Никола Бошковић, јавна презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Николе Бошковића, под насловом

 

Напредни планарни антенски  низови са великим потискивањем бочних лобова


одржаће се у уторак 26. марта 2019. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Џенан Авдић, јавна презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме кандидата дипл. инжењера Џенана Авдића под насловом

 

Композитна метода за креирање сенки у реалном времену у рачунарској графици


одржаће се у среду 6.3.2019. године у 13ч у Сали 1 Електронског факултета.

Бранко Арсић, јавна презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. математичара-информатичара Бранка Арсића под насловом

 

Скалабилна софтверска платформа за претраживање хемијских и биолошких репозиторијума


одржаће се у среду, 6.3.2019. у 12 ч у Сали 1.  Електронског факултета.

Жељко Јовановић, презентација теме за израду докторске дисертације

obavestenje

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Жељко Јовановића, под насловом

 

Примена IT у унапређењу квалитета транспорта пацијената


одржаће се у среду 27. фебруара 2019. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу

Милош Костић, јавна презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата Милоша Костића под насловом

 

„Развој нумеричких модела за ефикасну карактеризацију дисперзивних и генералних анизотропних електромагнетских структура у микроталасном опсегу фреквенција"


одржаће се у понедељак, 04.2.2019. године у 13.00х у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Радмила Геров, презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Радмиле Геров, под насловом

 

Идентификација система и подешавање регулатора за временски инваријантне линеарне системе применом Lambert W функције


одржаће се у петак 21. децембра 2018. године у 13:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Марија Вељковић, презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Марије Вељковић, под насловом

 

Генерисање суперконтинуума и примена у оптичким телекомуникацијама


одржаће се у петак 7. децембра 2018. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89