Font size

Ранг листа пријављених кандидата за упис у I годину докторских

студија у школској 2014/2015. години (са магистратуром)

  

ред.

број

презиме и име

научна област

просек

завршен факултет

1.

Васић Чедомир

Рачун. и информ.

Магист.

Електронски фак.

2.

Тописировић Драган

Електроника

Магист.

Електронски фак.

3.

Вучковић Душан

Рачун. и информ.

Магист.

Електронски фак.

 

 

                                                                     ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                             Председник комисије

 

                                                                             Проф. др Зоран Перић

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89