Font size

Ђорђе Дамњановић, јавна презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Ђорђа Дамњановића, под насловом

 

Примена таласића на отклањање шума и параметризацију аудио сигнала


одржаће се у петак 27. септембра 2019. године у 14:00 сати у Сали 2 Електронског факултета у Нишу.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89