Font size

Џенан Авдић, јавна презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме кандидата дипл. инжењера Џенана Авдића под насловом

 

Композитна метода за креирање сенки у реалном времену у рачунарској графици


одржаће се у среду 6.3.2019. године у 13ч у Сали 1 Електронског факултета.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89