Font size

Жељко Јовановић, презентација теме за израду докторске дисертације

obavestenje

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата дипл. инж. Жељко Јовановића, под насловом

 

Примена IT у унапређењу квалитета транспорта пацијената


одржаће се у среду 27. фебруара 2019. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89