Font size

Милош Костић, јавна презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата Милоша Костића под насловом

 

„Развој нумеричких модела за ефикасну карактеризацију дисперзивних и генералних анизотропних електромагнетских структура у микроталасном опсегу фреквенција"


одржаће се у понедељак, 04.2.2019. године у 13.00х у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89