Font size

Марија Вељковић, презентација теме за израду докторске дисертације

doktorske

 

Јавна презентација теме за израду докторске дисертације кандидата мастер инж. Марије Вељковић, под насловом

 

Генерисање суперконтинуума и примена у оптичким телекомуникацијама


одржаће се у петак 7. децембра 2018. године у 12:00 сати у Сали 1 Електронског факултета у Нишу.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89