Font size

2019

Горан Николић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Горана Николића, под насловом

 

"Високопоуздан пренос података код бежичних сензорских мрежа са малом потрошњом енергије

применом 2D-SEC-DED технике кодирања"


може се погледати у Библиотеци Електронског факултета или преузети овде.

Милан Танчић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

 

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дипл. инж.  Милана Танчића, под насловом

 

"Конструкција логаритамских квантизера за високо квалитетно адаптивно трансформационо кодовање говорног сигнала"


може се погледати у Библиотеци Електронског факултета до 10.07.2019. године или преузети на следећем линку.


Адела Љајић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

 

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мастер инж.  Аделе Љајић, под насловом

 

"Обрада негације у кратким неформалним текстовима у циљу побољшања класификације сентимента"


може се погледати у Библиотеци Електронског факултета до 30.06.2019. године или преузети на следећем линку.


Суад Суљовић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

 

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Мр Суада Суљовића, под насловом

 

"Анализа побољшања перформанси преноса релејних система

са аспекта примене диверзити техника комбиновања"


може се погледати у Библиотеци Електронског факултета или преузети овде.

Игор Стојановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дипл. инж. електротехнике за електронику,  Игора Стојановића, под насловом

 

"Побољшaње перформанси мрежа на чипу заснованих на дефлекционом рутирању"


може се погледати у Библиотеци Електронског факултета или преузети овде.

Габријела Димић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

 

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дипл. инж. информатике Габријеле Димић, под насловом

 

"Развој методологије за откривање знања у Moodle систему за управљање учењем"


може се погледати у Библиотеци Електронског факултета до 04.05.2019. године.


Петар Милић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

 

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мастер инжењера Петра Милића под насловом

 

"Један приступ међусобном повезивању отворених података е-управе"


може се погледати у Библиотеци Електронског факултета до 28.04.2019. године.


Дејан Милић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дипломираног инжењера Дејана Милића под насловом

 

Карактеризација термоелектричних модула примењених за напајање чворова бежичних сензорских мрежа


може се погледати у Библиотеци Електронског факултета до 16.3.2019. године или преузети овде.Данијел Ђошић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дипломираног информатичара Данијела Ђошића под називом

 

Перформансе и информациони капацитет мобилних телекомуникационих система са техником диверзита у различитим пропагационим окружењима


може се погледати у Библиотеци Електронског факултета до 16.3.2019. године или преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89