Font size

Саша Арсић, извештај Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе

obavestenje

Магистарска теза дипл. инж. Саше Арсића, под насловом 

 

"Модел предиктивно управљање системима климатизације, грејања и хлађења зграда"

 

kao и извештај Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе налазе се у Библиотеци Електронског факултета и могу се погледати до 14.09.2019. године.

 

Извештај Комисије може се преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89