Font size

Горан Николић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Горана Николића, под насловом

 

"Високопоуздан пренос података код бежичних сензорских мрежа са малом потрошњом енергије

применом 2D-SEC-DED технике кодирања"


може се погледати у Библиотеци Електронског факултета или преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89