Font size

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Владице Ђорђевића

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата дипл. инж. Владице Ђорћевића под насловом

 

Нови приступи у развоју таласног модела шума микроталасних транзистора


може се погледати на следећем  линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89