Font size

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Мартина Јовановића

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дипл. инж Мартина Јовановића под насловом

" Унапређење система за e-учење семантичком надградњом"

 

налази се у библиотеци до 01.08.2018. године и може се преузети са следећег линка.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89