Font size

Извештај Комисије о оцени магистарске тезе Милоша Костића

obavestenje

Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата дипл. инж. Милоша Костића под насловом

 

 Приступи интеграцији информационих система на нивоу предузећа

 

може се погледати на следећем линку.


Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89