Font size

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Николе Стојановића

obavestenje

Докторска дисертација мастер-инжењера Николе Стојановића под насловом

 

 Нове класе функција за синтезу двоканалне хибридне банке филтара

 

и извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације налазе се у Библиотеци Електронског факултета до 04.06.2018 године и могу се погледати на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89