Font size

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дипл. инж. Владимира Станковића

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата дипл. инж Владимира Станковића под насловом

Анализа продрлог електромегнетског поља мобилног телефона

коришћењем нумеричког модела дечје главе за различите подопсеге

може се погледати на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89