Font size

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дипл. инж. Николе Данковића

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата дипл. инж Николе Данковића под насловом

Развој нове класе ортогоналних филтра с применом у моделирању,

анализи и синтези система за диференцијалну имплусно кодну модулацију

може се погледати на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89