Font size

Енес Сукић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

obavestenje

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата дипл. инж Енеса Сукића под насловом

 

Отворена платформа за реализацију "eCity" концепта заснована на

интероперабилним сервисима и сервисно оријентисаној архитектури

може се погледати на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89