Font size

Дејан Стевановић, извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата дипл. инж. Дејана Стевановића под насловом "Метод за ефикасну идентификацију хармонијских изобличења у електроенергетској мрежи применом модификованих електронских бројила" може се преузети овде или погледати у наставку.

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89