Font size

Душан Вучковић, извештај Комисије о магистарској тези

Магистарска теза кандидата дипл. инж.  Душан Вучковића под насловом "Вуртуелно окружење за развој лабораторијских информационих система" и Извештај Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе налазе се у Библиотеци Електронског факултета у Нишу и могу се погледати до 27.08.2014. године или преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89