Font size

Бата Васић, извештај комисије о докторској дисертацији

Докторска дисертација кандидата дипл. инж. Бате Васића под насловом "Методи за поуздано скривање података у геометријској структури тродимезионалног модела" и Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације налазе се у Библиотеци Електронског факултета у Нишу и могу се погледати до 26.12.2013. године. Примедбе на наведени извештај достављају се декану Факултета у напред наведеном року. Извештај Комисије се може преузети овде.

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89