Font size

Саша Илић, извештај Комисије о докторској дисертацији

Докторска дисертација кандидата мр Саше Илића под насловом “Моделовање система за заптиту од атмосферских пражњења у присуству објекта“ и Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације налазе се у Библиотеци Електронског факултета у Нишу и могу се погледати до 28.06.2013. године или преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89