Font size

Горан Петковић, извештај Комисије о магистарској тези

Магистарска теза кандидата Горана Петковића под називом "Алгоритми за компресију сигнала високог квалитета" и Извештај Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе налазе се у Библиотеци Електронског факултета у Нишу и могу се погледати до 23.05.2013. године или преузети овде: goran-petkovic-izvestaj-komisije-mt.pdf

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89