Font size

Исправка конкурса објављеног 19.03.2019.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОБЈАВЉЕНОГ 19.03.2019. ГОДИНЕ У НАРОДНИМ НОВИНАМА

 

Текст Конкурса објављен у “Народним новинама” дана 19.03.2019. године мења се у следећем:
У члану 2. Конкурса реч “Енергетика” мења се речју “Електроенергетика”.

У осталим деловима Конкурс остаје непромењен.  
Рок за подношење пријава продужава се за 15 дана почев од дана објављивања измене Конкурса.

 

 

Текст исправке конкурса у Нишким народним новинама је на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89