Font size

Размена академског особља у оквиру програма "МЕВЛАНА" - јавни позив

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
објављује


Јавни Позив


за пријављивање заинтересованих наставника за учешће у размени у оквиру Програма „МЕВЛАНА“ са Ондокуз Мајис Универзитетом из Самсуна у Турској
http://mevlanafoundation.com


1. Размена наставника у оквиру Програма „МЕВЛАНА“ реализоваће се у складу са Протоколом о програму размене „МЕВЛАНА“ који су потписали ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић и ректор Ондокуз Мајис Универзитета, проф. др Хусеyин Акан 26. марта 2013. године.
2. Право на учешће у размени имају наставници који су у радном односу на факултетима Универзитета у Нишу.
3. Занитересовани наставници треба да поднесу декану свог Факултета писмени захтев за учешће у размени, најкасније до 01. јуна 2013. године.
4. Декан Факултета доставља Универзитету у Нишу предлог наставника за размену, са подацима о наставнику (година рођења, место боравка, научна област за коју је изабран, година избора у садашње звање, период времена у коме би наставник учествовао у размени и писмену сагласност декана да предложени наставник може да учествује у размени).
5. Избор кандидата који ће бити уључени у размену са Ондокуз Мајис Универзитетом, обавиће ректор Универзитета у Нишу, на предлог декана Факултета.
6. Наставници који буду упућени на размену, укључиће се у наставни процес на одговарајућем факултету Ондокуз Маyис Университy, од 1. октобра 2013. године до 30. септембра 2014. године, у периоду од најмање седам дана до највише три месеца.
7. Ондокуз Маyис Университy исплаћује дневнице наставнику који буде упућен на размену, из којих наставник треба да плати трошкове путовања, смештаја и исхране.
8. Језик студија на Ондокуз Мајис Универзитету је турски или енглески.
9. Наставник је обавезан да након окончања активности на Ондокуз Мајис Универзитету достави Факултету који га је предложио за размену одговарајуће доказе о реализованим обавезама, времену и обиму ангажовања у настави на Ондокуз Мајис Универзитету.
10. Факултет Универзитета у Нишу који предложи наставника за размену одобриће наставнику плаћено одсуство за време проведено на Ондокуз Мајис Универзитету.
11. Научне области, број наставника, трајање размене и недељни фонд сати дати су у табели:


РАЗМЕНА АКАДЕМСКОГ ОСОБЉА (АСМ)

Високошколска институција


Шифра научне области

Области наставе, активности

Број академског особља

Матична институција

Институција домаћин

Укупно трајање у периоду

Недељни број сати по курсу

06

Инжењерство, Технологија

10

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

01

Пољопривредне науке

7

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

10

Право

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

12

Медицинске науке

8

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

11

Математика, Информатика

5

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

03

Уметност и дизајн

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

16

Друге области студија

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

14

Друштвене науке

6

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

13

Природне науке

5

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

08

Хуманистичке науке

6

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

3 месеца

10

 

 

У Нишу, 24. мај 2013. године.Р Е К Т О Р

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Драган Антић

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89